Projectes i serveis turístics (idiomes)


Tourism & Culture Projects & Services - Projets et services touristiques et culturels
Progetti e servizi turistici e culturali - Proyectos y servicios turísticos y culturales

21 d’abr. 2011

Reflexions sobre el turisme sostenible...

El turisme, com a motor econòmic d'una gran colla de països, va estretament lligat a una sèrie de canvis socioeconòmics que irremeiablement es donen en aquells territoris que reben i acullen habitualment visitants. Aquestes alteracions (que són considerades positives o negatives en funció dels interessos i la naturalesa dels implicats i dels afectats) poden ser volgudes i provocades intencionadament des del territori turístic, i també poden apareixer fruit de la intensitat de l'activitat dels turistes que el visiten. Per curós que un forani sigui en els seus moviments viatgers, en cap cas podrà evitar deixar la seva petjada en tots aquells indrets que trepitji.