Projectes i serveis turístics (idiomes)


Tourism & Culture Projects & Services - Projets et services touristiques et culturels
Progetti e servizi turistici e culturali - Proyectos y servicios turísticos y culturales

21 d’abr. 2011

Reflexions sobre el turisme sostenible...

El turisme, com a motor econòmic d'una gran colla de països, va estretament lligat a una sèrie de canvis socioeconòmics que irremeiablement es donen en aquells territoris que reben i acullen habitualment visitants. Aquestes alteracions (que són considerades positives o negatives en funció dels interessos i la naturalesa dels implicats i dels afectats) poden ser volgudes i provocades intencionadament des del territori turístic, i també poden apareixer fruit de la intensitat de l'activitat dels turistes que el visiten. Per curós que un forani sigui en els seus moviments viatgers, en cap cas podrà evitar deixar la seva petjada en tots aquells indrets que trepitji. 

Des del punt de vista del territori, les accions que tradicionalment s'han dut a terme per fomentar i atraure negoci turístic, han anat massa sovint lligades al discurs de 'voler crèixer' a nivell turístic i econòmic. Segurament sota aquesta visió única de 'creixement' és on hi hagut la primera premissa equivocada de tota planificació turística. El fet de 'creixer' ha anat sempre molt associat a situacions considerades insostenibles a mig i llarg termini com per exemple: la reçerca de beneficis (bàsicament individuals) immediats; la no planificació turística territorial; la descoordinació entre agents turístics; la dispersió d'esforços o el malbaratament de recursos, entre d'altres. Tal i com us comentava a l'inici del post, si el turisme és un sector econòmic cabdal i estratègic per a moltes destinacions, sembla poc racional no intentar desenvolupar aquesta important activitat econòmica sota criteris sostenibles. En matèria de planificació i disseny de polítiques turístiques, tot i que tenim clars exemples d'autèntics nyaps i males pràctiques, sembla que encara hi ha qui no considera important tenir presents les previsions a mig i llarg termini, donant preferència a actuacions de creixement descoordinat i desendreçat.

Després d'anys i panys intentant ordenar l'activitat turística mundial, semblava que la gran majoria d'organitzacions i empreses del sector (i per tant és de suposar que també la gran majoria dels seus gestors) finalment coincidia en afirmar que en matèria turística, 'creixement' i 'desenvolupament' no eren precisament conceptes sinònims, i que el turisme sostenible només podia aconseguir-se a costa d'excloure i oblidar-se del progrés econòmic. Però a principis del 2011 es va presentar un informe de l'ONU, i que va comptar amb la col·laboració del Programa de Turisme Sostenible de  l'OMT, que sosté que invertir en 'turisme sostenible' ajudarà al creixement econòmic, la creació d'ocupació, la reducció de la pobresa i al desenvolupament al mateix temps que conduirà a l'ús eficient dels recursos i la minimització dels impactes ambientals. El document de treball final, fent un estratègic (?) exercici de naming ens presenta un nou concepte anomenat "Economia Verda", com una evolució del "turisme sostenible" i ve a dir-nos que, a través d'enverdir la gestió turística, es poden aclarir i desmitificar alguns dels típics i coneguts malentesos que hi ha entre la "protecció ambiental" i el "creixement econòmic".

Sigui com sigui però, és evident que el terme 'sostenible' cada dia s'apropa més al sector 'turisme', talment com si aquest per fi hagués trobat un cognom del seu gust. Una associació que també s'intueix que és de l'agrat dels gestors, empresaris i gurús del turisme, que mica en mica el van incorporant (amb més o menys èxit) a les seves estratègies de desenvolupament turístic. Sembla doncs, que aquest binomi entre 'sostenibilitat' i 'turisme' és el que té la clau de volta per proposar i harmonitzar davant les diferents sensibilitats, interessos i tendències del sector, un model turístic que permeti impulsar el desenvolupament econòmic i la creació d'ocupació, al mateix temps que també permeti abordar els grans reptes d'equilibri amb l'entorn en general i de respecte mediambiental en particular. De moment, ja s'ha constituit l'Associació Mundial per al Turisme Sostenible, un actor més dins del cada dia més nombrós grup d'ens, associacions, entitats, particulars i demés implicats en aquesta matèria. Tot i així, jo tinc més confiança en què iniciatives menys mediàtiques però que trobo molt vàlides i engrescadores, acabin tenint tant o més èxit.