Projectes i serveis turístics (idiomes)


Tourism & Culture Projects & Services - Projets et services touristiques et culturels
Progetti e servizi turistici e culturali - Proyectos y servicios turísticos y culturales

21 d’abr. 2011

Reflexions sobre el turisme sostenible...

El turisme, com a motor econòmic d'una gran colla de països, va estretament lligat a una sèrie de canvis socioeconòmics que irremeiablement es donen en aquells territoris que reben i acullen habitualment visitants. Aquestes alteracions (que són considerades positives o negatives en funció dels interessos i la naturalesa dels implicats i dels afectats) poden ser volgudes i provocades intencionadament des del territori turístic, i també poden apareixer fruit de la intensitat de l'activitat dels turistes que el visiten. Per curós que un forani sigui en els seus moviments viatgers, en cap cas podrà evitar deixar la seva petjada en tots aquells indrets que trepitji. 

9 de març 2011

2011, temporada turística en l'aire o enlaire?

En el context actual de crisi global, sembla ser que un dels pocs sectors que aguanta amb més o menys dignitat les embestides de les oscil·lacions dels mercats, és el sector turístic. A nivell estratègic, el turisme té una importància cabdal per a molts països. Sense anar més lluny i si ens fixem en el que passa a casa nostra, comprovarem que el turisme no és un sector qualsevol i que es troba en el pòdium dels sectors que tenen més pes dins l'economia nacional. Exemples de la importància (i en alguns casos 'dependència') que té el turisme per un país sencer, els trobem arreu. Això és el que passa per exemple a la majoria dels països del mediterrani, una àrea eminentment turística on podem intuir que la temporada 2011 serà moguda. Els conflictes i revoltes que s'han produït al nord d'Àfrica fan que destinacions turístiques de la zona Euro com Catalunya, Illes Balears, Itàlia o Grècia es puguin veure's afectades... però la pregunta és: es veuràn afectades positiva o negativament?